خانه پسته

پسته

فیلتر

فقط کالاهای موجود

وزن بسته بندی

اندازه پسته

نوع پسته

طعم

خشکبار و آجیل

مرتب‌سازی بر اساس
پسته احمدآقایی متوسط 230 گرمی خام
پسته احمدآقایی متوسط 230 گرمی خام
۲۲۱,۰۰۰ تومان
پسته احمدآقایی متوسط 230 گرمی بوداده
پسته احمدآقایی متوسط 230 گرمی بوداده
۲۲۸,۰۰۰ تومان
جدید
پسته احمدآقایی خیلی درشت 230 گرمی خام
پسته احمدآقایی خیلی درشت 230 گرمی خام
۲۹۸,۰۰۰ تومان
جدید
پسته احمدآقایی خیلی درشت 230 گرمی بوداده
پسته احمدآقایی خیلی درشت 230 گرمی بوداده
۳۰۹,۰۰۰ تومان
پسته احمدآقایی درشت 230 گرمی بوداده
پسته احمدآقایی درشت 230 گرمی بوداده
۲۶۸,۰۰۰ تومان
پسته احمدآقایی درشت 230 گرمی خام
پسته احمدآقایی درشت 230 گرمی خام
۲۵۹,۰۰۰ تومان
پسته فندقی درشت 500 گرمی خام
پسته فندقی درشت 500 گرمی خام
۴۲۸,۰۰۰ تومان
پسته احمدآقایی خیلی درشت ۵۰۰ گرمی خام
پسته احمدآقایی خیلی درشت ۵۰۰ گرمی خام
۶۰۹,۰۰۰ تومان
پسته احمدآقایی خیلی درشت ۵۰۰ گرمی بوداده
پسته احمدآقایی خیلی درشت ۵۰۰ گرمی بوداده
۶۲۴,۰۰۰ تومان
پسته احمدآقایی متوسط 500 گرمی خام
پسته احمدآقایی متوسط 500 گرمی خام
۴۵۸,۰۰۰ تومان
پسته احمدآقایی درشت ۵۰۰ گرمی خام
پسته احمدآقایی درشت ۵۰۰ گرمی خام
۵۱۹,۰۰۰ تومان
پسته احمدآقایی درشت ۵۰۰ گرمی بوداده
پسته احمدآقایی درشت ۵۰۰ گرمی بوداده
۵۳۴,۰۰۰ تومان