قیمت:

قیمت اصلی ۷۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۱,۰۰۰ تومان است.